ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

  1. Quy định chung:
  • Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên có sức khỏe tốt, năng động và linh hoạt; có kiến thức chung và hiểu biết liên quan đến nghề phục vụ buồng/phòng; có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc (tối thiểu ở mức độ giao tiếp tốt trong phạm vi nghề khách sạn).
  • Các tổ chức trong nước (bao gồm cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở đào tạo) có chức năng và đủ điều kiện hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.
  • Thành viên Ban Tổ chức, Ban Tư vấn – Giám khảo, Ban Thư ký và Ban Giám sát không được tham dự Hội thi.
  • Người bị mất hoặc hạn chế năng lực, hành vi dân sự, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích không được tham gia Hội thi.
  • Mỗi đơn vị chỉ được cử tối đa 05 thí sinh tham dự phần thi ở Bảng cá nhân.
  • Các cơ sở lưu trú du lịch cử 01 đội thi với 3 thành viên (02 chính thức, 01 dự bị) thi Bảng tập thể.
  1. Thí sinh tham gia:
  • Những người đang làm việc tại bộ phận buồng/phòng của các cơ sở lưu trú tại Thành phố và các tỉnh, thành phố trên cả nước, không phân biệt chức danh, được Giám đốc hoặc người quản lý có thẩm quyền của cơ sở lưu trú cử tham gia Hội thi, có hợp đồng lao động và có tên trong danh sách bảng lương của đơn vị. Những người tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên ngành nghiệp vụ buồng/phòng khách sạn, đã có chứng chỉ tốt nghiệp.
  • Những người đang học tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành du lịch (trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học) tại Thành phố và các tỉnh, thành phố trên cả nước, được Hiệu trưởng trường hoặc người có thẩm quyền cử tham gia Hội thi.