Võ Văn Hiện

  • Đơn vị: Khách Sạn InterContinental Sài Gòn
  • Các thành viên trong đội (dành cho tập thể): Võ Văn Hiện Tăng Phương Thảo Đỗ Thị Tố Lan
  • Link Video dự thi:Tại đây