Ung Thị Thảo Nguyên

  • Đơn vị: Khách sạn Liberty Central Saigon Riverside
  • Các thành viên trong đội (dành cho tập thể): Ung Thị Thảo Nguyên Văng Thị Diễm Tiên Võ Quốc Khánh