TRẦN VĂN THANH

  • Đơn vị: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIA KHANG – KHÁCH SẠN GK CENTRAL
  • Các thành viên trong đội (dành cho tập thể): TRẦN VĂN THANH, NGUYỄN HÀ SINH NHẬT, VÕ THỊ NGỌC ÁNH (dự bị)
  • Link Video dự thi:Tại đây