Trần Thị Ngọc Diệp

  • Đơn vị: khách sạn Tân Sơn Nhất