Trần Thị Hồng Thắm

  • Đơn vị: Novotel Saigon Centre