Trần Thị Diễm

  • Đơn vị: Khách Sạn Bến Thành (Rex Hotel)