TRẦN THẾ NGOAN

  • Đơn vị: Khách sạn Liberty Central Saigon Citypoint