THÁI QUỐC ĐẠT

  • Đơn vị: RENAISSANCE RIVERSIDE HOTEL SAIGON
  • Các thành viên trong đội (dành cho tập thể): TRẦN MINH ĐƯỢC, NGÔ KIM KHẢI, THÁI QUỐC ĐẠT
  • Link Video dự thi:Tại đây