Tăng Phương Thảo

  • Đơn vị: Khách Sạn InterContinnental Sài Gòn
  • Các thành viên trong đội (dành cho tập thể): Tăng Phương Thảo Võ Văn Hiện Đỗ Thị Tố Lan
  • Link Video dự thi:Tại đây