Quách Hảo

  • Đơn vị: Khách Sạn Le Meridien Saigon