Phùng Xuân Sỹ

  • Đơn vị: Khách sạn Contiental Sài Gòn