Phùng Lý Xuân Trang

  • Đơn vị: Khách sạn Sofitel Sài Gòn