Nguyễn Văn Trọng Hữu

  • Đơn vị: Khách sạn Oscar Sài Gòn