Nguyễn Thị Hường

  • Đơn vị: Khách sạn Mường Thanh Grand Sài Gòn Centre