Nguyễn Thanh Tâm

  • Đơn vị: The Odys Boutique Hotel
  • Các thành viên trong đội (dành cho tập thể): Phan Thành Tạo Ngô Thị Thúy Hiền