Nguyễn Ngọc Thùy Dương

  • Đơn vị: Hotel Des Arts Saigon