Nguyễn Huỳnh Như Ý

  • Đơn vị: Công ty Cổ phần Khách sạn Fusion Suites Sài Gòn