Lý Mạnh Hào

  • Đơn vị: Khách Sạn Le Meridien Saigon