Hà Văn Hiệp

  • Đơn vị: Khách Sạn Bến Thành (Rex Hotel)
  • Các thành viên trong đội (dành cho tập thể): Đào Thị Thoan Lư Mỹ Dung
  • Link Video dự thi:Tại đây