Đỗ Thị Tố Lan

  • Đơn vị: Khách Sạn InterContinental Sài Gòn
  • Các thành viên trong đội (dành cho tập thể): Đỗ Thị Tố Lan Tăng Phương Thảo Võ Văn Hiện
  • Link Video dự thi:Tại đây