Đinh Thị Hương

  • Đơn vị: Khách sạn Oscar Sài Gòn