Đinh Thị Hương

  • Đơn vị: Khách sạn Oscar
  • Các thành viên trong đội (dành cho tập thể): Đinh Thị Hương Trần Thị Lê Nguyễn Văn Trọng Hữu
  • Link Video dự thi:Tại đây