Đặng Huỳnh Hồng Ngọc

  • Đơn vị: Hotel Des Arts Saigon