Thông tin thí sinh tham dự

Khối: Dự thi tập thể
 • Đơn vị: RENAISSANCE RIVERSIDE HOTEL SAIGON
Khối: Dự thi tập thể
 • Đơn vị: Khách Sạn Bến Thành (Rex Hotel)
Khối: Dự thi tập thể
 • Đơn vị: The Odys Boutique Hotel
Khối: Dự thi tập thể
 • Đơn vị: Khách sạn Oscar
Khối: Dự thi tập thể
 • Đơn vị: Khách Sạn A25
Khối: Dự thi tập thể
 • Đơn vị: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIA KHANG – KHÁCH SẠN GK CENTRAL
Khối: Dự thi tập thể
 • Đơn vị: Khách Sạn Le Meridien Saigon
Khối: Dự thi tập thể
 • Đơn vị: Khách Sạn InterContinental Sài Gòn
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Khách sạn Liberty Central Saigon Riverside
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Khách sạn Liberty Central Saigon Riverside
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Khách sạn Kỳ Hòa Bến Thành
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Khách sạn Kỳ Hòa Bến Thành
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Khách Sạn Bến Thành (Rex Hotel)
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Khách Sạn Bến Thành (Rex Hotel)
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Khách sạn Liberty Central Saigon Riverside
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Khách sạn Liberty Central Saigon Centre
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Khách sạn Liberty Central Saigon Centre
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Khách sạn Liberty Central Saigon Citypoint
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Khách sạn Liberty Central Saigon Citypoint
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Khách sạn Liberty Central Saigon Citypoint
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Khách sạn Liberty Central Saigon Citypoint
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Khách sạn Liberty Central Saigon Citypoint
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Khách sạn Contiental Sài Gòn
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: KimDo - Royal Hotel Saigon
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Khách sạn Sofitel Sài Gòn
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Khách sạn Sofitel Sài Gòn
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Khách sạn Sofitel Sài Gòn
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: RENAISSANCE RIVERSIDE HOTEL SAIGON
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Hotel Des Arts Saigon
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Hotel Des Arts Saigon
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Hotel Des Arts Saigon
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Hotel Des Arts Saigon
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Hotel Des Arts Saigon
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Khách Sạn Le Meridien Saigon
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Khách Sạn Le Meridien Saigon
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Khách Sạn Le Meridien Saigon
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Khách Sạn Le Meridien Saigon
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Khách Sạn Le Meridien Saigon
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Khách sạn Mường Thanh Grand Sài Gòn Centre
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Khách sạn Mường Thanh Grand Sài Gòn Centre
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Khách sạn Mường Thanh Grand Sài Gòn Centre
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: CÔNG TY TNHH GARDEN PLAZA - KHÁCH SẠN PARKROYAL Saigon
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: CÔNG TY TNHH GARDEN PLAZA - KHÁCH SẠN PARKROYAL Saigon
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: CÔNG TY TNHH GARDEN PLAZA - KHÁCH SẠN PARKROYAL Saigon
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: CÔNG TY TNHH GARDEN PLAZA - KHÁCH SẠN PARKROYAL Saigon
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Khách sạn Đệ Nhất
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Khách sạn Đệ Nhất
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Công ty LD Hữu hạn Khách sạn Chains Caravelle
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Công ty LD Hữu hạn Khách sạn Chains Caravelle
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Công ty LD Hữu hạn Khách sạn Chains Caravelle
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Công ty LD Hữu hạn Khách sạn Chains Caravelle
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: RENAISSANCE RIVERSIDE HOTEL SAIGON
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: RENAISSANCE RIVERSIDE HOTEL SAIGON
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Công ty Cổ phần Khách sạn Fusion Suites Sài Gòn
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Công ty Cổ phần Khách sạn Fusion Suites Sài Gòn
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Công ty Cổ phần Khách sạn Fusion Suites Sài Gòn
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Công ty Cổ phần Khách sạn Fusion Suites Sài Gòn
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: RENAISSANCE RIVERSIDE HOTEL SAIGON
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Novotel Saigon Centre
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Novotel Sài Gòn
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Novotel Sai Gon Centre
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Công Ty Cổ Phần Du Lịch Hoàng Lam - Ben Tre Riverside Resort
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Công Ty Cổ Phần Du Lịch Hoàng Lam - Ben Tre Riverside Resort
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Khách Sạn InterContinnental Sài Gòn
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Khách Sạn InterContinental Sài Gòn
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: khách sạn Tân Sơn Nhất
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: khách sạn Tân Sơn Nhất
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Khách sạn The Reverie Saigon
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Khách sạn The Reverie Saigon
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: CÔNG TY TNHH HẢI THÀNH - LOTTE
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: KHÁCH SẠN MAI HOUSE SÀI GÒN
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: KHÁCH SẠN MAI HOUSE SÀI GÒN
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 - 5 sao
 • Đơn vị: Khách sạn Capri by Fraser, Ho Chi Minh
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 - 3 sao
 • Đơn vị: Êmm hotel Saigon
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 - 3 sao
 • Đơn vị: The Odys Boutique Hotel
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 - 3 sao
 • Đơn vị: The Odys Boutique Hotel
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 - 3 sao
 • Đơn vị: KHÁCH SẠN SÀI GÒN STAR
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 - 3 sao
 • Đơn vị: Khách sạn Liberty Saigon Parkview
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 - 3 sao
 • Đơn vị: Khách sạn Hương Sen
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 - 3 sao
 • Đơn vị: Khách sạn Hương Sen
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 - 3 sao
 • Đơn vị: Khách sạn Thiên Hồng (ARC-ENCIEL)
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 - 3 sao
 • Đơn vị: Khách sạn Hương Sen
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 - 3 sao
 • Đơn vị: Khách sạn Hương Sen
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 - 3 sao
 • Đơn vị: Khách Sạn A25
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 - 3 sao
 • Đơn vị: Khách sạn A25
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 - 3 sao
 • Đơn vị: Khách sạn A25
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 - 3 sao
 • Đơn vị: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIA KHANG – KHÁCH SẠN GK CENTRAL
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 - 3 sao
 • Đơn vị: Khách Sạn A25
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 - 3 sao
 • Đơn vị: Khách Sạn A25
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 - 3 sao
 • Đơn vị: A25 Hotel
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 - 3 sao
 • Đơn vị: Khách Sạn A25
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 - 3 sao
 • Đơn vị: Khách Sạn A25
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 - 3 sao
 • Đơn vị: Khách Sạn A25
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 - 3 sao
 • Đơn vị: Khách sạn Oscar Sài Gòn
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 - 3 sao
 • Đơn vị: Khách sạn Oscar Sài Gòn
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 - 3 sao
 • Đơn vị: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIA KHANG – KHÁCH SẠN GK CENTRAL
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 - 3 sao
 • Đơn vị: Khách sạn Đồng Khánh
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 - 3 sao
 • Đơn vị: Khách sạn Đồng Khánh
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 - 3 sao
 • Đơn vị: Khách sạn Oscar Sài Gòn
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 - 3 sao
 • Đơn vị: Khách sạn Oscar
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 - 3 sao
 • Đơn vị: Khách sạn Rạng Đông
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 - 3 sao
 • Đơn vị: Khách sạn Rạng Đông
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 - 3 sao
 • Đơn vị: Khách sạn Oscar Sài Gòn
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 - 3 sao
 • Đơn vị: KHÁCH SẠN AVANTI BOUTIQUE
Khối: Khối cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 - 3 sao
 • Đơn vị: KHÁCH SẠN AVANTI
Khối: Khối sinh viên
 • Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Khối: Khối sinh viên
 • Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Khối: Khối sinh viên
 • Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Khối: Khối sinh viên
 • Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Khối: Khối sinh viên
 • Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
Khối: Khối sinh viên
 • Đơn vị: Trường Đại học Công Nghệ TPHCM
Khối: Khối sinh viên
 • Đơn vị: Khoa Du lich - Trường Đại Học Văn Hiến
Khối: Khối sinh viên
 • Đơn vị: Khoa Du lich - Trường Đại Học Văn Hiến
Khối: Khối sinh viên
 • Đơn vị: Khoa Du lich - Trường Đại Học Văn Hiến
Khối: Khối sinh viên
 • Đơn vị: Trường đại học công nghệ TPHCM-HUTECH
Khối: Khối sinh viên
 • Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Khối: Khối sinh viên
 • Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Hutech
Khối: Khối sinh viên
 • Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Khối: Khối sinh viên
 • Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Khối: Khối sinh viên
 • Đơn vị: Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Khối: Khối sinh viên
 • Đơn vị: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Khối: Khối sinh viên
 • Đơn vị: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Khối: Khối sinh viên
 • Đơn vị: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Khối: Khối sinh viên
 • Đơn vị: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Khối: Khối sinh viên
 • Đơn vị: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Khối: Khối sinh viên
 • Đơn vị: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Khối: Khối sinh viên
 • Đơn vị: Cao Đẳng FPT HCM
Khối: Khối sinh viên
 • Đơn vị: Cao đẳng FPT
Khối: Khối sinh viên
 • Đơn vị: Cao đẳng fpt polytechnic hcm
Khối: Khối sinh viên
 • Đơn vị: Cao Đẳng FPT Polytechnic
Khối: Khối sinh viên
 • Đơn vị: Cao đẳng FPT
Khối: Khối sinh viên
 • Đơn vị: Đại học Công nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh (HUTECH)
Khối: Khối sinh viên
 • Đơn vị: Trường Đại học Công Nghệ Tp.HCM (HUTECH)
Khối: Khối sinh viên
 • Đơn vị: Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh
Khối: Khối sinh viên
 • Đơn vị: Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh - HUFLIT
Khối: Khối sinh viên
 • Đơn vị: Trường đại học Ngoại Ngữ - Tin Học TP.HCM
Khối: Khối sinh viên
 • Đơn vị: Trường đại học Hoa Sen
Khối: Khối sinh viên
 • Đơn vị: Đại học Hoa Sen
Khối: Khối sinh viên
 • Đơn vị: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
Khối: Khối sinh viên
 • Đơn vị: Trường Đại Học Hoa Sen
Khối: Khối sinh viên
 • Đơn vị: Đại học Hoa Sen
Khối: Khối sinh viên
 • Đơn vị: Đại học Hoa Sen