GIẢI THƯỞNG HỘI THI

  1. Bảng cá nhân: (09 giải mỗi Khối, tổng cộng 27 giải)
  • 01 giải nhất mỗi Khối: giấy chứng nhận, hoa và 15.000.000 đồng (tiền mặt và voucher du lịch).
  • 01 giải nhì mỗi Khối: giấy chứng nhận, hoa và 10.000.000 đồng (tiền mặt và voucher du lịch).
  • 01 giải ba mỗi Khối: giấy chứng nhận, hoa và 5.000.000 đồng (tiền mặt và voucher du lịch).
  • 05 giải khuyến khích mỗi Khối: giấy chứng nhận, hoa và 1.000.000 đồng.

  *Giải phụ mỗi Khối: Thí sinh được yêu thích nhất (thông qua lượt bình chọn trên trang thông tin điện tử www.housekeepinghcmc.vn), gồm có giấy chứng nhận, hoa và 1.000.000 đồng.

  1. Bảng tập thể: (tổng cộng 09 giải)
  • 01 giải nhất: giấy chứng nhận, hoa và 15.000.000 đồng (tiền mặt và voucher du lịch).
  • 01 giải nhì: giấy chứng nhận, hoa và 10.000.000 đồng (tiền mặt và voucher du lịch).
  • 01 giải ba: giấy chứng nhận, hoa và 5.000.000 đồng (tiền mặt và voucher du lịch).
  • 05 giải khuyến khích mỗi Khối: giấy chứng nhận, hoa và 1.000.000 đồng.

  *Giải phụ: Đội thi được yêu thích nhất (thông qua lượt bình chọn trên trang thông tin điện tử www.housekeepinghcmc.vn), gồm có giấy chứng nhận, hoa và 1.000.000 đồng.

Tùy theo tình hình thực tế, Ban Tổ chức Hội thi có thể tăng hoặc giảm cơ cấu giải thưởng ở từng thể loại.