ĐĂNG KÝ DỰ THI

Căn cứ Công văn số 1305/UBND-KT ngày 05 tháng 4 năm 2023 của UBND Thành phố về chương trình xúc tiến du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023
Sở Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi nghiệp vụ buồng/phòng Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2023, cụ thể như sau:

  • Tôn vinh nghề buồng/phòng trong các cơ sở lưu trú du lịch Việt Nam.
  • Tạo cơ hội giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm giữa những người đang và sắp làm việc tại bộ phận Buồng – ngành khách sạn tại Thành phố.
  • Tuyên truyền đạo đức nghề nghiệp, chuẩn hóa nghiệp vụ, nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ phục vụ buồng/phòng ngành khách sạn.
  • Thúc đẩy sự phát triển nguồn nhân lực của ngành trong thời kỳ phục hồi và phát triển du lịch. Tôn vinh các nhân viên phục vụ buồng/phòng giỏi của ngành khách sạn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố năm 2023.
  • Đảm bảo tính chuyên nghiệp, uy tín và chất lượng của Hội thi.
  • Đảm bảo tính nghiêm túc, văn minh, nêu cao giá trị nghề.
  • Công tác truyền thông đảm bảo tính rộng khắp, làm nổi bật ý nghĩa của Hội thi

Hết hạn đăng ký dự thi!