NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN    Tên nội dung đoạn phim ngắn dự thi (dành cho bảng Tập thể)    (*Lưu ý: Trường hợp tệp quá lớn hoặc lượt truy cập quá cao gây tắc nghẽn hệ thống, thì sinh vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ email: [email protected])